Intel Core 2 Duo E7500 2.93G(盒/三年联保)

    收藏 收藏
用户意见总汇 共有1条用户意见 100% 0%
Intel Core 2 Duo E7500 2.93G(盒/三年联保)
性价比
一般
功能
一般
质量及可靠性
一般
服务与支持
一般
发表我的看法
1页 当前 1 首页 1 尾页
2009.07.22 Myprice网友 Myprice网友
性价比
一般
功能
一般
质量及可靠性
一般
服务与支持
一般
又说支持VT...而且现在都还没见有货...
评价:

1页 当前 1 首页 1 尾页

价格检索CPU

CPU月关注排行